Thursday, 10 March 2016

Te Araroa Chapter 6 - In the land of snow (2)

We literally just got down from the "cruel snowy ridges with snow waist deep" to start a long long day of walking in the hot sunshine. Well, would you believe it? :) Welcome to New Zealand, the land of endless possibilities. It was a long long hot hot thirsty day. But during the 489723611 steps we took we had some pretty good views and the Rangitata river was waiting for us at the end of that day - this time no walking 60km aroung to the closest bridge, but straight ahead. And during that day we even crossed the kingdom of Rohan, pretty gooood! In the evening on the Potts river bank we were lucky enough to find a tent spot between cow dungs :)

Ze sněhu po kozy rovnou do horkého dlouhého dne po placce vybroušené dávným ledovcem až na břeh řeky Rangitata, kterou jsme přejít v plánu měli, na rozdíl od Rakaia, žádný obcházení :) Byl to horký a dlouhý den, ale s mnoha super výhledy a údolí řeky Rangitata zastřené od poletujícího prachu se blížilo a blížilo... jen pěšky se to blíží trochu pomaleji. Došli jsme s posledními paprsky slunce a rozbili tábor na břehu Potts river mezi koláči od kraviček. A ještě jsme viděli království Rohan z Pána prstenů, dozdobrý :)

good night


The next day, there was the crossing. The river is braided and very wide, at least 7 km, so it is not a fast business. We started slowly and steadily, choosing good braids and shallow waters. Some waters were really fast and deep, so we tried to avoid them having to go up or down stream. Luckily, the waters weren't cloudy, so in around 2 hours, we were safely on the other side. Pretty impressive. But not the end of the day, we still had a lot to walk, so we kept on going, but spirits were high as we managed! We met some hunters on the way up the valley. The trail up bush stream valley to Crooked spur hut showed us some exposed sections and amazing Sinclair range. Mesopotamia station sure knows the coolest location... We met with Oz hunters at the hut again and mice were pretty rude that night! :)

Tak další den jsme řeku Rangitata doopravdy přebrodili. Řečiště široké a rozvětvené, vybírali jsme pečlivě mělčí a pomalejší proudy, občas jsme si museli trochu zajít. Naštěstí řeka nebyla zakalená, takže jsme se po zhruba 2 hodinách dostali na druhou stranu, juch! Pokračovali jsme dál směrem vzhůru údolím řeky Bush stream (brození ještě nebylo u konce) a byli opět obklopeni horami Sinclair range. Než jsme vlezli do údolí, ještě jsme se pořádně rozhlédli po obrovské farmě Mesopotamia station... Fakt asi tak nejlepší místo na horskou farmu :)
Cesta údolím / roklí vzhůru nám místy nabídla hodně vzdušné sekce a rozhledy. A o pár set dalších kroků směrem do kopce jsem došli na chatu, kde jsme se opět setkali s lovci z Austrálie, kteří vyrazili na kamzíky. A myši byly teda tu noc velice nezdvořilé  :)
Detailní popis našeho dne zde: :)


Remembering Virginia and her song "I'm buleeeeeet proooof" that I sing when things are getting rougher :)

This is Roman and his face expression when I ask him if we can have MORE chocolate.
NO
"Becausethink we had enough."

on the way to the riverúdolím vzhůru / up the valley

Rangitata behind us

Crooked spur hut = very rude mice here :)


This chapter's name is "in the land of snow 2" for a reason. There was fresh snow just few metres up the hut the next morning and a thick layer of cloud.
It is quite hard for me to find words to decribe our journey, because all was so amazin, beautiful, breathtaking, powerful and emotional. This section wasn't different. We spent the next 2 days in total solitude surrounded only by nature, walked through the snow, seen scenes that can only be creted in that moment. Solitude in the nature can make you very happy. And there is the overpowering feeling of freedom.

Tahle kapitola se jmenuje "v zemi sněhu 2" a má to svůj důvod - ráno byl jen pár metrů na chatou čerstvý sníh a tlustá vrstva mraků.
Je docela náročné najít ta správná slova, která by dobře popisovala naši cestu, protože všechno bylo úžasné, nádherné, dech beroucí a vzbuzovalo silné emoce. Ani tahle část cesty nebyla jiná. Následující dva dny jsme strávili v totální samotě, obklopeni přírodou a horami, šli přes zasněžené pláně a kopce a viděli scény, které jsou dílem toho jednoho okamžiku. Samota v přírodě dokáže způsobit pocit velkého štěstí. A taky tu je ten intenzivní pocit svobody.

Deník/The diary:

Day 41

Taking photos of chamys (Roman: "clik" :D), also he found his underwear and that made him very happy :)Rangitata


can you see the trail?Cloud tricks

Chamys / kamzíci


Stone hut


tomorrow, up that way! A zítra tam, do nejvyššího bodu Te Araroa

Royal hut

Musterer's life / život pastevců
In the next two days we were supposed to get to Tekapo, that was quite a bit away and in the same time reach the highest point of Te Araroa - Stag saddle. It was a true grunt up from Royal hut to the saddle as we were deep in the snow again. But the reward was sweet enough - We could see the whole Lake Tekapo and Aoraki (Mount Cook) and the highest ranges in NZ. Seeing the whole Lake Tekapo showed us also the lenght of it we needed to walk the next day :)
We dediced not to follow the trail, but due to nice weather we took the ridge line and ejoyed the views. We left it a bit too early and ended up on the original trail, which, not surprisingly was a swamp :) We managed to get to beautiful and cozy Camp stream hut and that night we saw another human being Nicole from Alaska after a long time.
And the next day we walked to Tekapo, the longest day so far. 718 km walked. Sweet life.

V následujích dvou dnech jsme měli dojít až do Lake Tekapo, což bylo ještě docela kousek a navíc nás čekal přechod nejvyššího sedla na Te Araroa - Stag saddle. Z Royal hut to byl docela poctivý výstup ve sněhu, ale odměna byla velmi sladká - viděli jsme celé jezero Tekapo a i nejvyšší horu Nového Zélandu Aoraki (Mount Cook) a masivní pohoří všude kolem nás - skutečně ty největší. To, že jsme viděli celé jezero Tekapo nám taky prakticky ukázalo jeho délku, kterou jsme měli další den přejít :) 
Rozhodli jsme se jít po hřebeni místo po trase Te Araroa dole v údolí, abychom se pořádně podívali na hory okolo, jen jsme z hřebenu slezli moc brzy, abychom si užili typickou trasu Te Araroa v údolí = bažinky :)
Dorazili jsme na krásnou chatu Camp stream hut a po dlouhé době nám dělala společnost další lidská bytost Nicole z Kanady. 
A další den jsme došli do Tekapa, zatím nejdelší den 34 km. Ušli jsme cca 718 km zatím. Život je fajn.

Lake Tekapo from Stag saddle drawing :) - Numbers indicate fuure walking days.Hi Eva, Guigui, Seb&Virge!


Lake Tekapo from Stag saddle
Looking back to Stag saddle

Aoraki Mt.Cook

Swamp time ahead :)With another human being Nicole
Tekapo village, at last!
We decided to have a rest day in Tekapo and we went to Kohan restaurand and ate everything they had...


What a joy! Btw we didn't manage to eat a dessert... :D